Политика за поверителност

Основна информация

Благодарим ви за проявения интерес към нашия уебсайт. Защитата на личните данни на посетителите и тяхното използване на нашия уебсайт е наш най-висок приоритет. Ето защо тази Политика е създадена, за да Ви информира относно обработването на Вашите лични данни и какви са Вашите права.

Обработване на вашите лични данни при посещение на нашия уебсайт

Вашето посещение на нашия уебсайт ще бъде записано. Следните данни също ще бъдат записани: IP адресът, използван от вашето устройство, дата и час, тип браузър и операционна система на вашето устройство, точки за достъп.

Тези лични данни се събират с цел оптимизиране и подобряване на нашия уебсайт. Ние основаваме обработката на легитимен интерес, тъй като нашият легитимен интерес е да защитим нашия уебсайт и да подобрим неговото качество.

Можете да използвате имейл адреса info@hogarenas.bg, за да се свържете с нас за всяко запитване. Посочените в съобщението лични данни ще бъдат обработени само за да отговорим на Вашето запитване.

Бисквитки

За да направим вашето посещение на нашия уебсайт по-приятно и за да позволим използването на определени функции, може да използваме така наречените „бисквитки“.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след приключване на сесията на браузъра. Други бисквитки остават на вашето устройство и позволяват на нас или нашите партньорски компании да разпознаем браузъра ви следващия път, когато посетите нашия уебсайт. За настройката на различни видове бисквитки ще бъдете помолени за вашето съгласие предварително. Ако бисквитките не се приемат, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

Процесори

Може да използваме доставчици на услуги трети страни, за да обработваме вашите лични данни. Тези доставчици на услуги може да се намират в и извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Потвърждаваме, че тези обработващи обработващи лични данни обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни, за да гарантират адекватно ниво на защита на личните данни, дори ако личните данни се прехвърлят в държава извън ЕИП, за която няма решение за адекватност Агенцията за защита на личните данни.

Не се извършва прехвърляне на лични данни към други обработващи, освен в случаите, когато сме задължени по закон.

Период на съхранение

Личните данни, предоставени чрез нашия уебсайт, ще бъдат съхранявани до изпълнение на целта, за която се обработват. Въпреки това, периодът на съхранение може също да бъде променен за наш легитимен интерес (напр. за гарантиране на сигурността на данните, предотвратяване на злоупотреби или наказателно преследване на престъпления).

Вашите права

Вие, като субект на лични данни, можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни по всяко време, за да упражните правата си. Правата, които имате са следните:

Право на информация и право на достъп на субекта до лични данни

Право на коригиране на неверни или непълни лични данни

Право на изтриване на лични данни

Право на ограничаване на обработката

Право на преносимост на данните – правото да получите вашите лични данни в структуриран, често използван, машинно четим формат или да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор;

Право на възражение срещу обработването на лични данни;

Субектът на лични данни има право да оттегли съгласието си по всяко време и да спре обработването на лични данни въз основа на съгласие

Право на подаване на искане до Агенцията за защита на личните данни